Szkrobanie kroszonek


We wtorek 19 marca odbyły się warsztaty szkrobania kroszonek. Było prawie 50 uczestników, a że były 3 twórczynie ludowe więc podzieliliśmy uczestników na 3 grupy w pomieszczeniach sołeckich, bibliotece i świetlicy. Uczestników poczęstowano  rogalem i soczkiem, który sfinansował Dom Kultury. Kroszonki to prawie dzieła sztuki. Panie na koniec warsztatów wybrały 10 na wystawę. Panie prowadzące warsztaty ubrane były w tradycyjne śląskie stroje.

Lider Odnowy Wsi Sołectwa
Kadłub Wieś Gabriela Puzik