Übersicht

Opis Kadłuba z roku 1845 zamieszczony w Przeglądzie miejscowości Pruskiej Prowincji Śląsk.

Historyczne dokumenty o Kadłubie

Poniżej strony z Alfabetycznego statystyczno-topograficznego przeglądu wsi, miejsc i miast i innych miejscowości Królewskiej Pruskiej Prowincji Śląsk z roku 1845 autorstwa J. Knie.

Tekst pokazuje, jak Kadłub wyglądał w 1845 roku. We wsi stało 110 domów, w których mieszkało 863 mieszkańców (z czego 3 Ewangelików i 2 Żydów). Oprócz tego w miejscowości znajdował się zamek myśliwski, folwark oraz katolicka szkoła, w której uczył jeden nauczyciel. Poza tym Kadłub wchodził w skład systemu wysokich pieców, które dostarczały surówkę żelaza oraz pręty żelazne, wytapiane z rudy darniowej ( do dziś rowy na kadłubskich łąkach są "rude", czyli ziemia zawiera żelazo). W dzielnicy, która dziś nazywa się Piec, stał jeden wysoki piec na węgiel drzewny, w którym według ww dokumentu w 1840 roku 24 pracowników wyprodukowało 8000 cetnarów surówki żelaza ( o wartości 1 i 2/3 Reichstaler za cetnar)! Poza tym na dzisiejszym Piecu stały dwa piece fryszerskie, gdzie w tym samym roku 10 pracowników wyprodukowało 1490 cetnarów prętów żelaznych (o wartości 4 i 1/3 Reichstaler za cetnar). W Kadłubie była również jedna kaczma, dziewięciu rzemieślników i 300 sztuk bydła!

Ciekawostką jest dopisek, że do Kadłuba należy dzielnica Banatki, która jest kolonią! Zapisek ten potwierdza przekaz ustny w Kadłubie, iż jest to kolonia fryderycjańska (podobnie jak Spórok, Krzyżowa Dolina, itd.) z końca XVIII wieku.

Strona tytułowa
Kadlub
Karmerau cz. 1
Karmerau cz. 2
Oschiek
Grodisko